CO DZIECI ICH RODZINY OTRZYMUJĄ ZA PAŃSTWA PIENIĄDZE?

profesjonalną i pełną ciepła opiekę wykwalifikowanych pedagogów,

1 ciepły posiłek dziennie,

możliwość odrobienia lekcji i otrzymania wsparcia edukacyjnego,

rozwoju potencjału tkwiącego w każdej dziedzinie życia naszych podopiecznych (zajęcia terapeutyczne, artystyczne, sportowe, profilaktyczne, z zakresu edukacji społecznej)

wsparcia emocjonalnego i socjalnego,

udziału w FERIACH ZIMOWYCH realizowanych w formie wycieczek,

aktywny wypoczynek wakacyjny,

warsztaty kompetencji społecznych dla rodziców,

pomoc materialną i socjalną,

i wiele innych możliwości (udział w warsztatach specjalistycznych, konferencjach, wyjazdach, kontaktach z nowym środowiskiem), które dają im szansę na rozwój i osiągnięcie pełni przeznaczenia!!!

W ZAMIAN OFERUJEMY NASZYM DARCZYŃCOM:

20 zł piękne podziękowanie mailowe

50 zł piękne podziękowanie pisemne

100 zł Newsletter Fundacji, podziękowania pisemne, rysunek wykonany przez dzieci w pięknej ramce

150 zł Newsletter Fundacji, podziękowania pisemne, rękodzieło Premium z Pracowni Artystycznej

300 zł Newsletter Fundacji, podziękowania pisemne, małe rękodzieło z pracowni artystycznej

500 zł Newsletter Fundacji, umieszczenie w gronie sponsorów na stronie, podziękowania pisemne, rękodzieło Premium z Pracowni Artystycznej

Naszym szczęściem jest widzieć jak rozkwita ich życie

 i jak odzyskując siły realizują swoje marzenia!!!