Warsztaty dla studentów i potencjalnych animatorów społecznych

Warsztaty skierowane jest do osób chcących pracować z dziećmi i młodzieżą, które są zaniedbane przez środowisko rodzinne i nie są objęte opieką żadnej placówki stacjonarnej. Do udziału w szkoleniu zapraszamy głównie studentów pedagogiki i psychologi oraz wszystkich zainteresowanych pracą animatora społecznego. Podczas szkolenia prowadzone będą wykłady teoretyczne, treningi interpersonalne, sesje coachingowe, warsztaty oraz praktyczne działania na ulica Mysłowic, na tzw. Rymerze i w Śródmieściu, są to najbardziej zagrożone demoralizacją części miasta. Szkolenie wymagać będzie dużego osobistego zaangażowania od uczestników.

Ostatnią częścią szkolenia będą warsztaty na temat:

„Wypalenie zawodowe w pracy na rzecz ludzi potrzebujących”

Budowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym to jeden z ważniejszych, ale też najtrudniejszych aspektów rozwoju człowieka. Skupienie się wyłącznie na celach zawodowych, a tym samym potrzebach ludzi, z którymi pracujemy często zaburza tę równowagę. Życie osobiste, rodzinne schodzi na drugi plan. A po jakimś czasie to zawodowe staje się źródłem cierpienia, zamiast satysfakcji. Pojawiające się wypalenie emocjonalne, energetyczne rodzi uczucie nieszczęścia i niespełnienia zawodowych marzeń. Umyka to co jest naprawdę ważne. Pojawia się negatywne myślenie, które uniemożliwia podjęcie konstruktywnych działań. Jak sobie z tym radzić? W jaki sposób zadbać o wysoką jakość własnego życia, łącząc sferę zawodową, rodzinną i osobistą, bez poczucia straty? Czy to w ogóle jest możliwe…? Ten rodzaj warsztatu pomoże odpowiedzieć na te i inne pytania.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie teoretyczne z zakresu problematyki 

– niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży : charakterystyka zjawiska, przyczyny, skutki, niekorzystne wpływy środowiskowe

2. Trening interpersonalny – ekstremalna komunikacja na ulicy i w placówkach wsparcia dziennego.

Jak się komunikować w sytuacjach konfliktowych i przy dużych ładunkach emocjonalnych.

Jak się komunikować z dzieckiem na ulicy,

jak się komunikować z nastolatkiem na ulicy,

jakie mam prawa na ulicy, czego mi nie wolno,

Uśmiechnięta ulica –   Prezentacja multimedialna pracy na ulicach Mysłowic połączona z przekazem teoretycznym na temat Pedagogiki ulicy i charakterystyką „dzieci ulicy” w Polsce.

Warsztat: Główne metody pracy na ulicy 

Warsztat pozwoli poznać metody pracy z „dzieckiem ulicy”. Dotyczyć będzie wymienionych kwestii: obecność społeczna, wejście w środowisko, pierwszy kontakt, narzędzia pracy pedagoga, praca z dziećmi na ulicy – realizacja zajęć, projekt a dziecko ulicy, warsztat pracy, umiejętności, zagrożenia związane z pracą pedagoga ulicy.

Warsztaty Streetworking –  sposoby pracy ulicznej, rola streetworkera, charakterystyka streetworkera, najczęściej popełniane błędy na ulicy.

Warsztaty: Granice w pomaganiu – czyli jak się nie wypalić. 

Przygotowywanie praktycznego projektu, który zostanie zrealizowany na ulicach Mysłowic 2 godziny

Coaching grupowy – CHCĘ ZMIENIAĆ RZECZYWISTOŚĆ czyli moje zaangażowanie w problematykę społeczną (wersja krótka 1 sesja, wersja pełna 6 sesji).