kilka oficjalnych informacji

kilka oficjalnych informacji

NASZE POWOŁANIE:
naszym celem w pierwszej kolejności jest dotrzeć do dzieci i młodzieży wychowujących się w środowisku niekorzystnym dla ich rozwoju
NASZA WIZJA
chcemy widzieć, jak cudowny Boży plan realizuje się w życiu każdego, poszczególnego dziecka, jak Jezus podnosi ich życie, nadaje im godność i wartość, a one przez to poznają Boga jako swojego, kochanego Ojca.
NASZA MISJA:
dotrzeć do młodego pokolenia z przesłaniem Ewangelii
pomóc im w osiągnięciu pełni przeznaczenia,
dostarczenie dzieciom i młodzieży okazji do rozwijania uzdolnień i zainteresowań, stworzenie alternatywy dla życia na „ulicy”,
docieranie z materialną i duchową pomocą do rodzin „naszych” dzieci.
NASZE TERAŹNIEJSZE DZIAŁANIA:
prowadzenie codziennych zajęć świetlicowych, w ramach których dzieci mają możliwość odrabiać lekcje, spożywać jeden posiłek dziennie, uczestniczyć w zajęciach wychowawczo – profilaktycznych i w zajęciach ewangelizacyjnych,
organizowanie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla naszych podopiecznych, ich rodzeństwa i rodziców,
organizowanie ferii zimowych w formie jednodniowych wycieczek edukacyjno – rekreacyjnych,
odwiedzanie domów i wspieranie rodzin „naszych” dzieci
NASZE PLANY:
poszerzenie działalności o stworzenie grup wiekowych w naszej świetlicy, co związane jest z zatrudnieniem pełnoetatowych pracowników,
otwarcie łazienki z „salonem kosmetycznym” – miejsca, w którym dzieci będą mogły zadbać o swoje potrzeby higieniczne i nauczyć się pozytywnych nawyków dbania o swoje ciało,
stworzenie miejsca, gdzie dzieci będą uczyły się modlitwy i twórczego uwielbienia Pana Boga