KREATYWNE WARSZTATY DLA RODZIN

Warsztaty dla rodzin – mają na celu budowanie relacji i więzi w rodzinie. W warsztacie uczestniczy każdy członek rodziny. Każdy jest ważny, zauważony i ma swoje niepowtarzalne znaczenie. 
Proponujemy Państwu warsztaty: -
Warsztaty kulinarne (wspólne rodzinne gotowanie)Warsztaty sportowe (dbamy całą rodziną o zdrowy styl życia) 


Warsztaty artystyczne (razem tworzymy piękne rzeczy, które będą ozdabiały nasz dom.

Po części praktycznej nastąpi omówienie pod kontem wzajemnych relacji i komunikacji, więzi wzajemnych pod kierunkiem pedagoga, coacha lub psychologa.

Dzięki warsztatom:
- zwiększy się Twoja  wrażliwość na odczucia i potrzeby innych członków rodziny;
- poprawi się komunikacja w rodzinie – częstsze wsłuchiwanie się w to, co druga osoba ma do przekazania, nauka otwartego mówienia o sobie i swoich uczuciach;
- zwiększą się kompetencje wychowawcze rodziców.