KREATYWNE WARSZTATY DLA RODZIN

Warsztaty dla rodzin – mają na celu budowanie relacji i więzi w rodzinie. 
W warsztacie uczestniczy każdy członek rodziny. Każdy jest ważny, zauważony
i ma swoje niepowtarzalne znaczenie.
Proponujemy Państwu warsztaty: -

Warsztaty kulinarne (wspólne rodzinne gotowanie)Warsztaty sportowe (dbamy całą rodziną o zdrowy styl życia) Warsztaty artystyczne (razem tworzymy piękne rzeczy, które będą ozdabiały nasz dom.Po części praktycznej nastąpi omówienie pod kontem wzajemnych relacji i komunikacji,
więzi wzajemnych pod kierunkiem pedagoga, coacha lub psychologa.

Dzięki warsztatom:
- zwiększy się Twoja  wrażliwość na odczucia i potrzeby innych członków rodziny;
- poprawi się komunikacja w rodzinie – częstsze wsłuchiwanie się w to,
co druga osoba ma do przekazania, nauka otwartego mówienia o sobie i swoich uczuciach;
- zwiększą się kompetencje wychowawcze rodziców.