OTWÓRZMY SERCA

OTWÓRZMY SERCA

Otwórzmy nasze serca na Potrzebujących i dzielmy się dobrą energią ze
wszystkimi wokół nas!
Dziękujemy nowemu Darczyńcy – sklepowi HelloDent https://hellodent.pl/
Niech tegoroczny grudzień mimo śniegu i przymrozków przyniesie nam
spokój i radość.
_________