PAJACYK POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

PAJACYK POMOC PSYCHOSPOŁECZNA

Nasza organizacja dołączyła do pilotażowej odsłony programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna!

Wymuszona izolacja i brak kontaktu fizycznego z rówieśnikami sprawiają, że kondycja psychiczna młodych ludzi pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.

Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! W ramach programu będziemy mogli: (sfinansowanie terapii i konsultacji indywidualnych, prowadzenie grup wsparcia i warsztatów dla dzieci, kampanii społecznej na temat Depresji wśród dzieci i młodzieży).

Kto został objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem znajdą się Odbiorcami działań są dzieci i młodzież wychowująca się w niekorzystnym środowisku dla ich rozwoju, a także chcemy objąć również opieką:

– dzieci i młodzież z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,

– dzieci i młodzież doświadczających negatywnych skutków przedłużającej się pandemii,

– nastolatki, które ze względów rozwojowych są szczególnie narażone na doświadczenie problemów natury psychologicznej.

W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 370 dzieci i ponad 200 dorosłych – rodziców, opiekunów, pedagogów. Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/