Pajacyk dożywianie

Pajacyk Dożywianie

Pajacyk to program dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych. W roku szkolnym 2022/2023 nasza Placówka bierze udział w programie, który obejmuje pomocą 25 naszych podopiecznych. Dzieci, które regularnie i zdrowo się odżywiają stają się bardziej otwarte, chętnie angażują się w działania organizowane w ramach zajęć świetlicowych.

Celem programu jest rozwiązanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce. W ramach programu

prowadzone jest dożywianie dzieci z jednej strony i prace nad polepszeniem systemu pomocy w zakresie dożywiania – z drugiej. Program przeznaczony jest dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie. Dożywianie prowadzone jest podczas trwania roku szkolnego

Dziękujemy serdecznie za otrzymane wsparcie.