WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztaty dla rodziców

Projekt jest odpowiedzią dla zwiększającego się kryzysu rodziny i autorytetów. Mając bogate doświadczenie (od ponad 10 lat) w tworzeniu, prowadzeniu programów oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w Mysłowicach, zauważamy konieczność współpracy z opiekunami młodego pokolenia w tematyce szeroko rozumianej profilaktyki. Z obserwacji, które prowadzimy oraz rozmów z rodzicami i nauczycielami wiemy, że pedagogizacja i psychoedukacja rodziców jest niezmiernie potrzebna. Szkoła nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą, przeszkoleniem i środkami finansowymi aby tym potrzebom sprostać.

Cenimy sobie zarówno potrzeby współczesnego rodzica, jak również bliski kontakt w relacji z tymi którzy potrzebują wsparcia. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się stworzyć i przeprowadzić dwu etapowe warsztaty dla rodziców:

  • ETAP I „Przepis na dobrą rodzinę”
  • ETAP II – „Aktywizacja zawodowa i społeczna”

Obydwie części projektu zawierają dwa cykle CZTERECH,  czterogodzinnych warsztatów, które będą prowadzone przez doświadczonych pedagogów, coachów, trenerów z zakresu komunikacji, psychologa, przedsiębiorców oraz doradców zawodowych. Warsztaty te pozwolą uczestnikom na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo-komunikacyjnych w rodzinie oraz na odnalezienie się na rynku pracy i w coraz bardziej wymagającym społeczeństwie.