Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości: PRZEPIS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości: PRZEPIS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt zakładał objęcie kompleksowym wsparciem 15 rodzin (w sumie ok 70 osób) z obszaru miasta Mysłowice; zagrożonych demoralizacją, przestępczością oraz wykluczeniem społecznym.

  • Dla rodziców zorganizowany został cykl warsztatów – 4 szkoleń warsztatowych trwających po 5 godzin obejmującym swoim zakresem: rozwój kompetencji społecznych i wychowawczych, profilaktyki przestępczości i uzależnień oraz jedno spotkanie integracyjno – motywacyjne,  w tym zorganizowanie wigilii z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla całych rodzin.
  • Klub dla dzieci i młodzieży pochodzących ze zrekrutowanych 15 rodzin – codzienne zajęcia klubowe, profilaktyczne i rozwojowe, wyjazdy i spotkania integracyjne.

Zajęcia klubowe zakładały objęcie pozaszkolną opieką dzieci i młodzież pochodzącą z rodzin zrekrutowanych do projektu. Klub był otwarty codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 18.00. Zajęcia w klubie będą odbywać się w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 9. Realizacja zadania zapewniła podopiecznym bezpieczeństwo w godzinach funkcjonowania klubu, dożywianie, opiekę specjalistów (pedagoga – terapeuty, wychowawcy), tworzenie warunków do nauki (możliwość odrabiania lekcji i niwelowania deficytów i zaległości szkolnych) i rozwijania zainteresowań w formie warsztatów PASJOMANIA (zajęcia taneczne, sportowe, Akademia Młodego Kucharza, plastyczne, fotografia i inne) oraz zorganizowanie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, przemocy, zajęć socjoterapeutycznych i wychowawczo-rozwojowych. W trakcie realizacji programu prowadzone będą działania o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, dydaktycznym oraz przeciwdziałąjące agresji. W pracy z wychowankiem wykorzystywane będą różne metody (zajęcia terapeutyczne, rozwijające zainteresowania, pobudzające do aktywności, socjodramy itp).

Celem zadania publicznego jest poprawienie sytuacji 15 rodzin (w sumie ok 60 osób) zagrożonych przestępczością i demoralizacją  z terenu Mysłowic z  takich dzielnic jak: Rymera, Piasek, Stare Miasto. Dostosowanie rodzin, w tym dzieci, młodzieży i tzw.: młodych dorosłych do zmieniającego się świata i trendów społecznych. Zwiększenie ich kompetencji społecznych z głównym akcentem na rozwój osobisty oraz szeroko pojętą profilaktykę z zakresu zapobiegania przestępczości i uzależnieniom. Osiągnięcie celu było  możliwe dzięki zaangażowaniu specjalistów posiadających niezbędne kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz dzięki chęciom i motywacji niesienia pomocy, zwłaszcza rodzinom.

_DSC2519 IMG_20171129_175422780 IMG_20171206_182114051IMG_20171213_170916724 image001