PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU

PROMOCJA IDEI WOLONTARIATU

Projekt POCZUJ SMAK ŻYCIA I WSPIERAJ INNYCH we współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice został zrealizowany w drugiej połowie 2017 roku.

– Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród młodzieży mysłowickich szkół średnich, uczelni wyższej oraz osób dorosłych aktywnych i nieaktywnych zawodowo w zakresie wywierania dobrego wpływu na społeczność lokalną (dzieci i młodzież oraz ich rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym) poprzez realizację projektu społecznego,

  • Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych 10 osób z różnych grup społecznych,
  • wspieranie i pomoc charytatywna osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z takich dzielnic Mysłowic jak: Piasek, Centrum, Stare Miasto. (100 osób)

Rozwój uzdolnień artystycznych wśród 30 dzieci wychowujących się w niekorzystnym środowisku dla ich rozwoju.

Promocja wolontariatu, zrealizowane warsztaty, oraz projekt organizacji koncertu kolęd w miejscu publicznym w Mysłowicach i Wigilii dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (mieszkańców Mysłowic) pozwoliły, że kandydaci na wolontariuszy 34 osób mogli i mogą kontynuować swoje działania po zakończonym czasie. Ich aktywność społeczna rozwinęła się dzięki wyposażeniu merytorycznemu i praktycznym działaniu na rzecz ludzi potrzebujących.

Nawiązane zostały trwałe relacje zarówno między samymi uczestnikami, którzy mogą się wzajemnie wspierać w dalszych działaniach, jak także partnerstwa ze szkołami, zakładami pracy (sklep Auchan, Bank PKO BP) na terenie Mysłowic (istnieje możliwość kontynuacji wspólnych działań teraz już po zakończeniu projektu). Projekt zbudował zaufanie jego uczestników poprzez stworzenie atmosfery dialogu i partnerstwa. Działania te pozytywnie wpłynęły na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po przez kontakt z innymi środowiskami społecznymi, nabyciem nowych kompetencji społecznych, edukacyjnych, co w znacznym stopniu będzie zapobiegało temu wykluczeniu.
Projekt miał też pozytywny wpływ na otoczenie lokalne. Osoby zaangażowane w projekt były dobrym przykładem dla swoich najbliższych oraz społeczności lokalnej, co pozwoliło na popularyzację działań społecznych.

DSCF4357 DSCF4360 DSCF4355 25625300_163100934421677_697008459_o25624669_163100584421712_724269079_o (1)