Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

To spotkania, w trakcie których terapeuta – za pomocą dostępnych metod, wiedzy oraz zdobytych umiejętności – stara się w możliwie jak najlepszy sposób pomóc dziecku lub młodej Osobie w zrozumieniu występujących trudności. Proponuje on różne rozwiązania indywidualnie dopasowywane do etapu rozwoju oraz momentu dorastania dziecka.

W trakcie pierwszych spotkań niezbędna jest obecność Opiekunów, jako Osób najbliższych i najważniejszych w życiu młodej Osoby. Terapeuta zadaje pytania z różnorodnych zakresów życia dziecka, nieraz zaczynając już od momentu pojawienia się na świecie. Wszystkie zebrane informacje są niezwykle ważne w dalszym procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym – to na nich będzie się opierać część wybranych przez Terapeutę metod pracy.

W dalszej części spotkań Opiekunowie zostają poza gabinetem (wyjątkiem są młodsze dzieci, które boją się zostać same z terapeutą – wówczas początkowo rodzic może zostać w gabinecie). Młoda Osoba ma dzięki temu swobodę i przestrzeń do dzielenia się swoimi trudnościami oraz bieżącymi sprawami. Ułatwia to stworzenie szczególnego rodzaju relacji pomiędzy terapeutą a dzieckiem – opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Spotkania z młodszymi dziećmi często są omawiane w całości z Opiekunem. Nierzadko to właśnie praca z Opiekunami oraz otoczeniem dziecka jest kluczowa. Przekazywane są wskazówki oraz zadania domowe dla całej Rodziny, które mogą poprawić funkcjonowanie maluchów w ich środowisku.

W terapii młodszych dzieci używa się elementów zabawy. Zazwyczaj wykorzystuje się również rysunki, jako bardzo bliską dzieciom formę przekazywania informacji otoczeniu. Często w trakcie spotkań stosuje się metody zaczerpnięte z treningu umiejętności społecznych, podnoszących zrozumienie relacji międzyludzkich, sytuacji społecznych oraz rozumienia własnych stanów emocjonalnych, ale też nazywania i rozpoznawania emocji. Kluczowym punktem jest psychoedukacja. Podczas spotkań stosuje się metody modelowania oraz odgrywania scenek co zdecydowanie skraca drogę do pełnego zdobycia wiedzy dotyczącej radzenia sobie z trudnościami.

Sesje terapeutyczne z młodzieżą również rozpoczynają się wywiadem z Opiekunami. Jednak to wywiad z młodym człowiekiem będzie najbardziej istotny. Spotkania odbywają się w konsultacji z Opiekunami, ale podpisywany z nastolatkiem kontrakt jest zbliżony do tego, który obowiązuje u Osób dorosłych. Bez wiedzy i zgody Osoby uczestniczącej w terapii nie może zostać przekazana Opiekunowi żadna informacja, jeżeli nie jest ona kluczowa dla życia, bądź zdrowia nastolatka.

Stosowane metody oparte o teorie poznawczo – behawioralne skrojone są na miarę młodej Osoby. Każdy plan opracowywany jest indywidualnie i realizowany jest w czasie potrzebnym do dokładnego przyjrzenia się i zrozumienia przez dziecko/nastolatka problemu. W tym czasie młoda Osoba uczy się również stosowania poznanych technik samodzielnie, aby w przyszłości w trakcie występowania analogicznych trudności móc stosować wybrane metody. Terapia zawiera także elementy psychoedukacji, czyli jest swego rodzaju nauką o emocjach, możliwych sposobach radzenia sobie czy też alternatywnych sposobach rozumienia różnych sytuacji.

Psychoterapia kończy się po osiągnięciu wspólnie ustalonych celów.