SERCE W ABONAMENCIE

SERCE W ABONAMENCIE

SERDUSZKO

Projekt ”SERCE W ABONAMENCIE” polega na długoterminowym/stałym wsparciu podopiecznych Fundacji (obecnie jest to 35 osób). Darczyńcą może zostać każdy, kto regularnie (comiesięcznie) na

nr konta Fundacji 55 1050 1214 1000 0090 3064 7805

będzie wpłacał DOWOLNĄ KWOTĘ tytułem: darowizna na cele statutowe.

35 DZIECI Z MYSŁOWIC OTRZYMA:

• profesjonalną i pełną pasji opiekę wykwalifikowanych pedagogów,

• 1 ciepły posiłek dziennie,

• możliwość odrobienia lekcji i otrzymania wsparcia edukacyjnego,

• możliwość rozwoju potencjału tkwiącego w każdej dziedzinie ich życia

• wsparcie emocjonalne i socjalne,

• możliwość udziału w feriach, wakacjach i wydarzeniach świątecznych.