Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

TUS Trening Umiejętności Społecznych

W Treningu Umiejętności Społecznych pomagamy w takich problemach jak:

w problemach kontroli emocji i zachowań , zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie, trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią

ADHD, ADD, zespołem Aspergera, trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych

kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe