Zajęcia edukacyjno-artystyczne

Alternatywna edukacja w ramach klubu dla dzieci i młodzieży

Chcemy stosować alternatywne metody edukacyjne, skupione na dziecku i wspierające jego kompetencje. W tym celu odchodzimy od standardowych rozwiązań szkolnych, które często przynoszą negatywne skojarzenia (np. wystawianie ocen czy odrabianie lekcji). Naszym celem nie jest ocenianie dzieci, tylko wsparcie i rozwój umiejętności, które ułatwią im proces zdobywania wiedzy w przyszłości.

Celem działań jest między innymi:

  • Rozwijanie zdolności, które ułatwią dzieciom opanowanie umiejętności czytania i pisania.
  • Wykształcenie u dzieci cech osobowości, które pomogą im w dalszym, samodzielnym funkcjonowaniu w systemie szkolnym.
  • Rozbudzenie u podopiecznych zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.
  • Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci.

Jak możesz pomóc?

Szukamy wolontariuszy, którzy z uśmiechem na twarzy wspomogą naszych podopiecznych podczas odrabiania lekcji, jak również potrzebujemy pomocy finansowej, która pozwoli na zakup materiałów do edukacji alternatywnej.

Pasjomania – program rozwijający zdolności dzieci i młodzieży

Akcja mająca na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach programu podopieczni Fundacji wezmą udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez wolontariuszkę, która jest trenerką personalną, jak również w zajęciach tanecznych, plastycznych, malarskich czy z robotyki.

Jak możesz pomóc?

Zostać wolontariuszem i podzielić się z dziećmi swoimi pasjami. Podopieczni Fundacji z ogromną chęcią poznają nowe rzeczy, angażując się w prowadzone zajęcia zawsze na 100%. Chcemy także zakupić materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (np. przybory plastyczne), więc będziemy wdzięczni za wsparcie drobnymi kwotami pieniężnymi.